SciShow: http://www.youtube.com/scishow CrashCourse: https://www.youtube.com/crashcourse VlogBrothers: https://www.youtube.com/VlogBrothers Hank Green joins …